Past Results

GCE Duathlon 2018 (E-Certificate)
RHB Shimano Highway Ride @ LEKAS 2018 (E-Certificate)
IJN Ride 4 Your Heart 2017 (E-Certificate)
RHB Shimano Highway Ride @ LEKAS 2017 (E-Certificate)
IJN Ride 4 Your Heart 2016 - 115km (E-Certificate)
Aquathlon 2016
Klang Premiere Century Ride 2016 - 135km Men Open
Klang Premiere Century Ride 2016 - 135km Men Veteran
Klang Premiere Century Ride 2016 - 135km Women Open